Skolēnu somas svara atbilstība LR MK noteikumiem Nr. 610

-->