Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs – Neļa Ivanovska

Speciālists ar akadēmisko izglītību, psiholoģijas bakalaura grādu un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Skolēniem, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Sociālais pedagogs

 • uzklausa;
 • informē;
 • konsultē;
 • sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • novēro;
 • palīdz risināt konfliktsituācijas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Sociālā pedagoga Neļas Ivanovskas (352.kab.)  darba laiks:

par individuālām konsultācijām var vienoties iepriekš piezvanot pa tālruni 29986283, sazinoties e-klasē vai nela.ivanovska@daugrc.edu.lv

Trešdienās        13:30-16:00

Ceturtdienās     15:00-17:00

 

-->