I pakāpe vēstures valsts olimpiādē

Apsveicam Ariandu Jonāni ar I pakāpes diploma iegūšanu vēstures valsts olimpiādē. (skolotāja Zigrīda Rusiņa)

-->