1. vieta valsts olimpiādē Latviešu valodā

Apsveicam Ariandu Jonāni ar I pakāpes iegūšanu Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē, Mariju Meldru Kraukli un Naniju Dzjadzinu - II  pakāpe un Paulu Vucenu - III pakāpe. (skolotāja Ināra Žukovska)

-->