I pakāpe ķīmijas valsts olimpiādē

Apsveicam Māri Koniševu ar I pakāpes diploma iegūšanu ķīmijas valsts olimpiādē un Ariandu Jonāni ar atzinības iegūšanu. (skolotāja Irina Fjodorova)
-->