III pakāpe filozofijas valsts olimpiādē

Apsveicam Meinardu Skrindu ar III pakāpes diploma iegūšanu filozofijas valsts olimpiādē. (skolotāja Zigrīda Rusiņa)

-->