2. vieta Jauno vides pētnieku konkursā

11.a klases skolniece Ieva Siksaliete veiksmīgi piedalījās divos pasākumos, saistītos ar zinātniskās pētniecības darbiem. 10. maijā RTU Daugavpils filiālē notika Reģionālā studentu zinātniski praktiskā skola – konference „Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā 2018”. Pasākuma laikā bija iespēja piedalīties plenārsēdē, 7. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes „MINOX 2018 Latgale” atklāšanā un apskatē, kā arī aizstāvēt savu darbu. Ieva ieguva 1.vietu, viņas konferences ziņojums tika publicēts RTU DF izdotā studentu pētniecisko darbu krājumā (papīra un elektroniskā formātā).

Savukārt 12.maijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā jau 27 reizi notika Jauno vides pētnieku konkurss, kuru rīko Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola”. Konkursā tiek prezentēti zinātniskās pētniecības darbi, kas saistīti ar vides jautājumiem un ir izstrādāti dabas un sociālo zinātņu jomā. Šajā konkursā Ieva izcīnīja 2.vietu.

Ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova

-->