PRO.MATH.EU.S.؜؜؜؜


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts "PRO.MATH.EU.S.

Īstenošanas laiks: 2018.gada oktobris - 2020.gada 31.augusts.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas matemātikas un robotikas skolotāji un 9.-11.klašu skolēni kopā ar aizrautīgiem un zinošiem partneriem no  Polijas (Psari), Itālijas (Peskara), Rumānijas (Timišoara) var iesaistīties jauna  projekta īstenošanā.

Projekta ideja:  kā matemātikas stundās apgūto teoriju izmantot ikdienas problēmu risināšanai (lietišķā matemātika). Projekta mērķis ir pierādīt, ka matemātika nav tikai sausas teorēmas un definīcijas, abstrakti skaitļi, bet gan pamats aizraujošām un praktiskām nodarbēm, ja matemātiku prot lietot. Projekta nosaukumu var atšifrēt šādi: “PRO”= “PAR”, “MATH”= “MATEMĀTIKA”, “EU”=”Eiropas Savienība”, “S” = “Skolēni” (“Mēs - par aizraujošu matemātiku Eiropas skolēniem!”). Prometejs ir sengrieķu mitoloģijas tēls, kas dieviem nolaupīja uguni un atnesa to cilvēkiem. Interpretējot – matemātika ienes gaismu mūsu dzīvē.

_____________________________________________________

Konkursa “Erasmus+ projekta “PRO.MATH.EU.S” logo izstrāde” kārtība.

  1. Konkursa mērķis: 5 dalībnieku atlase mācīšanās mobilitātei uz partnerskolu Polijā no 2018.gada 25.novembra līdz 1.decembrim.
  2. Dalībnieki: ģimnāzijas 9.-11.klašu skolēni.
  3. Konkursa uzdevums: izveidot digitālu projekta logo.
  4. Vērtēšanas kritēriji: 1) projekta idejas vizualizācija, 2) iesniegtais darbs ir logo, 3) darbs ir rūpīgi izstrādāts, 4) darbs ir iesniegts noteiktajā termiņā.
  5. Darbu iesniegšanas termiņš – 6.novembris, atsūtot e-klasē.
  6. Logo vērtē projekta koordinatore, vizuālās mākslas speciālists, informātikas skolotājs.
  7. Logo veidošanai nepieciešamā papildus informācija: projektā sadarbojas Itālijas, Polijas, Rumānijas un Latvijas izglītības iestādes. Darba valoda - angļu. Ideja: kā matemātikas stundās apgūto teoriju izmantot ikdienas problēmu risināšanai (lietišķā matemātika). Mācīšanās mobilitātes laikā Polijā skolēni apgūs video veidošanas rīkus un, izmantojot tos, jauktās grupās ar skolēniem no citām partnerskolām veidos video, piedāvājot risinājumu matemātikas skolotāju definētajam problēmjautājumam (izdomājot sižetu, galvenos varoņus, filmējot, montējot utml.). Projekta mērķis ir pierādīt, ka matemātika nav tikai sausas teorēmas un definīcijas, abstrakti skaitļi, bet gan pamats aizraujošām un praktiskām nodarbēm, ja matemātiku prot lietot. Projekta nosaukumu var atšifrēt šādi: “PRO”= “PAR”, “MATH”= “MATEMĀTIKA”; “EU”=”Eiropas Savienība”; “S” = “Skolēni” (“Mēs par aizraujošu matemātiku Eiropas skolēniem!”). Prometejs ir sengrieķu mitoloģijas tēls, kas dieviem nolaupīja uguni un atnesa to cilvēkiem. Pārnestā nozīmē – matemātika ienes gaismu mūsu dzīvē.
  8. Konkursa rezultāti tiek publicēti ģimnāzijas mājaslapā līdz 2018.gada 8.novembrim.
  9. Papildus informācija: projekta mobilitāšu dalībnieki dzīvo viesģimenēs un ir gatavi uzņemt savu viesskolēnu savās mājās partneru vizītes laikā Latvijā 2020.gada pavasarī.

___________________________________________________

Logo konkursa rezultāti

Logo konkursam tika iesniegti 4 darbi. Divi no darbiem neatbilda prasībām (zīmēts, izmantojot krāsainos zīmuļus). Starptautiskajam konkursam tika iesūtīti visi ģimnāzijas skolēnu veidotie logo.

_____________________________________________________

Pirmā starptautiskā mobilitāte

Mācīšanās mobilitātes laikā Polijā 5 ģimnāzijas audzēkņi kopā ar matemātikas un robotikas skolotājiem apguva video veidošanas rīkus un, izmantojot tos, radīja 5 videofilmiņas. Katrā videomateriālā ir piedāvāts risinājums kādam problēmjautājumam, piemēram, kā aprēķināt proporcijas šķīdumam, kā noteikt attālumu, izmantojot karti (google kartes ne vienmēr palīdz), kā izveidot puķu dobi sešstūra formā, kā noteikt koka augstumu (lai uzzinātu, cik gara rotājumu virtene jāiegādājas).

1.Proporcijas

 

 

2. Mērogs

 

3. Regulārs sešstūris

https://youtu.be/ogPmkYQedk8

 

4. Ātrā rēķināšana

https://www.youtube.com/watch?v=bztU5sjVsSw&list=UUAMFyVxt5qvVAZz7XxdfTBw&index=25

5. Leģenda

https://www.youtube.com/watch?v=bztU5sjVsSw&list=UUAMFyVxt5qvVAZz7XxdfTBw&index=25

_________________________________________________________

Testējam partnerskolu videomateriālus!

Pašlaik 17 jaunieši testē partnerskolēnu izveidotos videomateriālus,  lai uzzinātu, vai to skaidrojums ir saprotams un efektīvs.

Nākamajā mobilitātē uz Rumāniju dosies 3 matemātikas skolotājas un 5 skolēni, lai apgūtu animāciju veidošanas prasmi un liktu to lietā jaunu materiālu radīšanā, bet maija sākumā Itālijā lietišķās matemātikas jautājumus risināt palīdzēs roboti.

.....................................................................................................................................

Mācīšanās mobilitāte Rumānijā "Matemātika un animācijas"

Mācīšanās mobilitātē Rumānijā skolēni apguva animāciju veidošanas pamatprincipus un lika tos lietā, veidojot filmiņas par matemātikas problēmu risināšanu.

Ieskatieties video!

 

 

 

......................................................................................................................................

Mācīšanās mobilitāte Itālijā "Matemātika un roboti"

https://www.youtube.com/watch?v=FNTxyh691X8&feature=player_embedded

Erasmus+programmas projekta "PRO.MATH.EU.S." ietvaros itāļu partnerskolā IIS "A. Volta" Peskārā  2019.gada maijā tikās jaunieši un skolotāji no Rumānijas, Polijas un Latvijas, lai kopā veidotu videomateriālus matemātikas un fizikas satura patstāvīgai un interaktīvai apguvei. Šoreiz videofilmiņās skolotāju lomu uzņēmās roboti.

Gatavojoties mācīšanas un mācīšanās mobilitātei, dalībnieki veidoja  scenārijus, Itālijā atlika tikai NAO robota programmēšana un filmēšanas process. Savukārt skolotāji veidoja testus, ar kuru palīdzību skolēni varēja pārliecināties, vai, noskatoties video, ir sapratuši matemātikas vai fizikas formulu lietošanas iespēju konkrētas problēmas risinājumam. Vai NAO robots būs efektīvāks par skolotāju?
Ar nepacietību gaidījām arī scenāriju konkursa rezultātus. Scenāriju oriģinalitāti un saturisko kvalitāti vērtēja visu projektā iesaistīto skolu pārstāvji. Diāna ŅikiforovaDina Parfena un Janas Eižvertinas idejai par robotu - policistu un robotu - likumpārkāpēju ir daudz fanu!

 

Inetas Dukšinskas iespaidi par mobilitāti uz Itāliju

https://youtu.be/eFR1avLtsF4

............................................................................................................................

Aicinām piedalīties starptautiskajā video konkursā!

https://youtu.be/DjzlZMiwcvA

............................................................................................................................

2021.gada 26.februārī ģimnāzijā attālināti notika "mazā Eirovīzija"😊 - Erasmus+ programmas projekta "PRO.MATH.EU.S" starptautiskā videokonkursa 1.kārta. Tajā itāļu, rumāņu, poļu un ģimnāzijas audzēkņi prezentēja savas versijas par tēmu "Pirmskaitļu izmantošana ikdienā". Veikumu vērtēja 15 skolēni no katras skolas. Ģimnāzijā ar lielu atbildības sajūtu šos pienākumus veica 8.a klases grupa. Noskatījušies rumāņu animāciju ar Džeinu un Džo, mūsu video, kuru veidoja Luīze Donika, Mareks Dievapēds un Raitis Vilcāns, itāļu robotu matemātiku ar picu un poļu skaitļu kvadrātu, 60 skolēni ar balsojumu tiešsaistē lēma, ka mūsu veidotais videomateriāls ir vislabākais! Saprotams saturs, kvalitatīvs tehniskais noformējums un mūsu atšķirības zīme - atraktivitāte!
Kamēr žūrija skaitīja punktus, skolēni vēroja video par iepriekšējām mobilitātēm. 
Nākamā kārta notiks marta beigās. Ļoti ceram, ka mūsu trijotne turpinās sadarbību!
APSVEICAM RAITI, LUĪZI UN MAREKU!!!🥳😍🎉
Konkursa norise un partnerskolu video
........................................................................................................................................................................
Erasmus+ programmas projekta "PRO.MATH.EU.S" 2.kārta ir galā! Skolēni no Polijas, Rumānijas, Itālijas un Latvijas vērtētājiem - vienaudžiem - piedāvāja videoskaidrojumus par to, kā aprēķināt dažādu četrstūru laukumus un perimetru. Šoreiz tas vislabāk izdevās itāļu skolēniem, mums šajā kārtā ir 2.vieta, bet konkurss vēl nav galā, un kopsummā Luīzei un Marekam joprojām ir dzeltenais līderu krekliņš🥳🥳🥳.
Vērtētāju pienākumus no ģimnāzijas atbildīgi veic 8.a klases skolēni (paldies skolotājai Valentīnai Prokofjevai par organizatorisko atbalstu)!
Erasmus+ programmas projekta "PRO.MATH.EU.S" īstenošana notiek ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

2.kārtas norise

.........................................................................................................................................

2021.gada 31.augustā  liksim punktu skaistam Erasmus+ programmas projekta stāstam. Ģimnāzistus un projekta partnerus no Itālijas, Polijas un Rumānijas vienoja ne tikai spilgtas emocijas, jaunas draudzības, skaisti ceļojumi, bet arī lietišķā matemātika un video veidošanas prasmju apguve. Ineta Duksinska, Viktorija Kolomažņikova, Jēkabs Avotnieks, Iveta Januševska, Svetlana Proščinko, Melisa Potapova, Matīss Soms, Niklavs Haritonovs, Renārs Rudzinskis, Arturs Ozerskis, Ričards Petaško, Jānis Dukšinskis, Marta Aziganica, Lauma Sitnika, Damians Bondarenko, Katrīna Čivkule, Elza Vagale, Kārlis Rasis, Inese Barkovska UN LIELISKĀ NU JAU 9.A, PALDIES!!!
Aicinām noskatīties video par projektā gūto pieredzi!
Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības un Daugavpils pilsēta finansiālo, Erasmus+ Latvija profesionālo un ģimnāzijas audzēkņu vecāku sirds silto atbalstu. 🥰
Projekta mājaslapā varat noskatīties visu partnerskolu veidotos video, to izvērtēšanas rezultātus, pārskatu par mobilitātēm.