Noderīga informācija


Uzdevumi.lv palīdz gatavoties eksāmieniem!

Lai mudinātu skolēnus gatavošanos eksāmeniem uzsākt laicīgi, ir izveidots informatīvs materiāls 9., 11., 12. klasēm. Spied šeit!

 

2021./2022.mācību gads, brīvdienas un pārbaudes darbs

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.777 “Noteikumi par 2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” nosaka 2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Mācību gadu veido divi semestri. Atbilstoši iepriekš minētajiem MK noteikumiem pirmais semestris ilgst no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 21.decembrim, 2022.gada 22.decembrī sākoties skolēnu ziemas brīvdienām, kas ilgst līdz 2022.gada 4.janvārim. Savukārt otrā semestra ilgums atšķiras 1.–8., 10.–11., 9. un 12.klases izglītojamiem 2021./2022.mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiku dēļ.

Valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2021.mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka MK noteikumi Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā”. Saskaņā ar tiem valsts pārbaudes darbi jākārto:

•    par vispārējās pamatizglītības ieguvi – 9.klases izglītojamiem;
•    par vispārējās vidējās izglītības ieguvi – 12.klases izglītojamiem.

Infografika

Macibu_gada_infografika_2021-2022

Eksāmena_norises_laiki_2021-2022