DVĢ_pašnovērtējuma_ziņojums_2022 – publiskojamā daļa

-->