Uzņemšana 7.-9. klase

Saskaņā ar 2022.gada 13.jūnijā Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas komisijas lēmumu par izglītojamo uzņemšanu ģimnāzijas vispārējās pamatizglītības 2.posma programmā, 2022./2023. mācību gadā Daugavpils Valsts ģimnāzijā 7. klasē var tikt uzņemti skolēni ar kodu:

Nr. Skolēna kods
1.        DVG2022.1
2.        DVG2022.2
3.        DVG2022.3
4.        DVG2022.4
5.        DVG2022.5
6.        DVG2022.6
7.        DVG2022.7
8.        DVG2022.8
9.        DVG2022.9
10.     DVG2022.10
11.     DVG2022.11
12.     DVG2022.12
13.     DVG2022.13
14.     DVG2022.14
15.     DVG2022.15
16.     DVG2022.19
17.     DVG2022.20
18.     DVG2022.23
19.     DVG2022.24
20.     DVG2022.25
21.     DVG2022.26
22.     DVG2022.27
23.     DVG2022.28
24.     DVG2022.30
25.     DVG2022.31
26.     DVG2022.32
27.     DVG2022.33
28.     DVG2022.34
29.     DVG2022.35
30.     DVG2022.36
31.     DVG2022.37
32.     DVG2022.38
33.     DVG2022.39
34.     DVG2022.40
35.     DVG2022.41
36.     DVG2022.42
37.     DVG2022.43
38.     DVG2022.44
39.     DVG2022.45
40.     DVG2022.46
41.     DVG2022.49
42.     DVG2022.50
43.     DVG2022.51
44.     DVG2022.52
45.     DVG2022.53.

 

2022./2023. mācību gadā Daugavpils Valsts ģimnāzijā 8. klasē var tikt uzņemts skolēns ar kodu

1. DVG2022.17.

 

2022./2023. mācību gada Daugavpils Valsts ģimnāzijā 9. klasē var tikt uzņemti skolēni ar kodu:

1. DVG2022.47.
2. DVG2022.48.

 

Lejuplādēt sarakstu