UZŅEMŠANA 11. KLASE

Saskaņā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas Izglītojamo uzņemšanas komisijas sēdes  2022.gada 22. jūnijā lēmumu un “Izglītojamo uzņemšanas noteikumiem vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klasēs) programmās DVĢ 2022./2023. mācību gadā”,

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11. klases programmās var tikt uzņemti skolēni ar kodu:

 

Nr. Skolēna kods
1.                DVG2022.1