UZŅEMŠANA 10. KLASE

Saskaņā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas Izglītojamo uzņemšanas komisijas sēdes  2022.gada 22. jūnijā lēmumu un “Izglītojamo uzņemšanas noteikumiem vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klasēs) programmās DVĢ 2022./2023. mācību gadā”,

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 10. klases programmās var tikt uzņemti skolēni ar kodu:

Nr. Skolēna kods
1. DVG2022.2
2. DVG2022.3
3. DVG2022.4
4. DVG2022.5
5. DVG2022.6
6. DVG2022.7
7. DVG2022.8
8. DVG2022.9
9. DVG2022.10
10. DVG2022.11
11. DVG2022.12
12. DVG2022.13
13. DVG2022.14
14. DVG2022.15
15. DVG2022.16
16. DVG2022.17
17. DVG2022.18
18. DVG2022.19
19. DVG2022.20
20. DVG2022.21
21. DVG2022.22
22. DVG2022.23
23. DVG2022.24
24. DVG2022.25
25. DVG2022.26
26. DVG2022.27
27. DVG2022.28
28. DVG2022.29
29. DVG2022.30
30. DVG2022.31
31. DVG2022.32
32. DVG2022.34
33. DVG2022.35
34. DVG2022.36
35. DVG2022.37
36. DVG2022.38
37. DVG2022.39
38. DVG2022.40
39. DVG2022.41
40. DVG2022.42
41. DVG2022.43
42. DVG2022.45
43. DVG2022.46
44. DVG2022.47
45. DVG2022.49
46. DVG2022.50
47. DVG2022.51
48. DVG2022.52
49. DVG2022.53
50. DVG2022.54
51. DVG2022.55
52. DVG2022.56
53. DVG2022.57
54. DVG2022.58
55. DVG2022.59
56. DVG2022.60
57. DVG2022.61
58. DVG2022.62
59. DVG2022.63
60. DVG2022.64
61. DVG2022.66
62. DVG2022.67
63. DVG2022.68
64. DVG2022.69
65. DVG2022.70
66. DVG2022.72
67. DVG2022.73
68. DVG2022.74
69. DVG2022.75
70. DVG2022.76
71. DVG2022.77
72. DVG2022.78
73. DVG2022.80