“#Satversmei100: vērtības nākotnei” Debašu cikla noslēguma pasākums
Rīgas pils Svētku zālē

“Cilvēks nevar būt bez vērtībām. Cits jautājums - kādas ir tās vērtības. Un par to jau liecina cilvēka rīcība." Tā klātesošos - skolēnus, skolotājus, direktorus -, kas bija sapulcējušies uz debašu cikla "#Satversmei100: vērtības nākotnei " noslēguma pasākumu Rīgas pils Svētku zālē, uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits.
Debašu cikla mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību Latvijas nākotnes veidošanā. Prezidenta kungam tiekoties ar jauniešiem 6 Latvijas pilsētās, tika debatēts par mums visiem svarīgām tēmām:
 
  • “Vārda brīvība un cilvēka cieņa”, Rīga;
  • “Zaļās nākotnes sapnis. Vai uz šodienas labklājības rēķina?”, Daugavpils;
  • “Kurš kontrolē dzīvi? Mākslīgais intelekts – privātums – brīvība”, Valmiera;
  • “Viens no 1,8 miljoniem – ko izšķirs mana balss? Līdzdalība: izvēle, tiesības vai pienākums?”, Saldus;
  • “Mana valsts – mana vara. Kā ietekmēt šodienu un veidot Latvijas rītdienu?”, Jēkabpils;
  • “Latvietība – privilēģija vai nasta? “, Dobele.
Daugavpils debatēs piedalījās trīs Daugavpils Valsts ģimnāzijas pārstāves: Elizabete Križanovska, Anželika Litvinoviča un Arnita Bernāne, paužot savu viedokli par to, kā līdzsvarot rūpes par nākamo paaudžu tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē un šodienas paaudzes labklājību. Ar visu dalībnieku paustajām idejām var iepazīties “Jauniešu debašu cikla domu un atklāsmju apkopojumā”, kas pieejams ģimnāzijas bibliotēkā.
Noslēguma pasākumā 15.februārī iepriekšējo debašu dalībnieki tika aicināti pārdomāt, izvērtēt, izvēlēties un sarindot vērtības pēc to svarīguma (tika dotas 29 vērtības). Kuras vērtības likt visa pamatā? Kuras būs pašā augšā? Bet varbūt tās visas ir vienlīdz svarīgas? Darbs jauktajās grupās kūsāt kūsāja, jo tas nebija viegls uzdevums pusstundas laikā vienoties par tām 12 vērtībām, kas svarīgas visiem grupas biedriem. Lai cik dažādas bija grupas un to veidotās vērtību piramīdas, daudzas no vērtībām visiem klātesošajiem bija kopīgas: neatkarība, demokrātiska valsts iekārta, latviešu valoda un kultūra, miers.
Jautāts, vai vērtības ar laiku mainās, Prezidenta kungs pauda, ka vērtības ir mūsu cilvēcības mērs, tās pauž to, kas ir vēlams un labs. Esot definētas vairāk nekā 100 vērtības un to maiņa notiekot ļoti lēni. Ietekme ir tam, kas notiek ar un ap cilvēku, sabiedrību. Šodienas situācijā tādas vērtības kā miers un neatkarība ir izvirzījušās priekšplānā.
Pasākuma noslēgumā Elizabete teica: “Par vērtībām ir jārunā daudz un plaši, tas ir pamats visai attīstībai.” Nevar nepiekrist teiktajam. Arī ģimnāzijā viens no fokusjautājumiem 2022.gadā bija saistīts ar vērtībām, līdz nonācām līdz mums – Daugavpils Valsts ģimnāzijas saimei – visiem nozīmīgākajām vērtībām: CILVĒKS, CIEŅA, GRIBA, ZINĀŠANAS UN LATVISKĀ KULTŪRVIDE.
Imants Ziedonis ir teicis: “Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.” Izkopsim cilvēku sevī, kopjot vērtības!
 
-->