Deutsches Sprachdiplom Stufe II

2017.gada 28.novembrī 17 ģimnāzisti kārtoja starptautisko eksāmenu vācu valodā "Deutsches Sprachdiplom Stufe II". Skolēni veica 4 lasītprasmes un 4 klausīšanās prasmes pārbaudes uzdevumus, kā arī rakstīja argumentēto eseju par darbavietu digitalizācijas priekšrocībām un izaicinājumiem. Šonedēļ visi eksāmena kārtotāji gatavo prezentāciju mutvārdos - kāda diskutabla jautājuma izklāstu, piemēram, par pārtikas produktu radīto vides piesārņojumu, par tehnoloģiju izmantošanu futbolā, par tetovējumu aizliegšanas nepieciešamību un daudzām citām. Eksāmena mutiskā daļa notiks 12.un 13.decembrī.

Viel Glück, liebe Zwölfklässler!

-->