Uzņemšana

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir reģionāla izglītības iestāde, kura Latgales novada skolēniem piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska.

Ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas (IP):

 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma (IP kods 23011111)

 • Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods - 31016011), padziļināto kursu komplekti:

  • “Cilvēks un veselība”, padziļināti apgūstot kursus Bioloģija II, Ķīmija II un Matemātika II vai Svešvaloda II, vai Sociālās zinātnes II
  • “Cilvēks un sabiedrība”, padziļināti apgūstot kursus Sociālās zinātnes II, Vēsture II un Svešvaloda II vai Latviešu valoda un literatūra II
  • “Vides un inženierzinātnes’, padziļināti apgūstot kursus Matemātika II, Fizika II un Ķīmija II, vai Sociālās zinātnes II, vai Bioloģija II
  • “Uzņēmējdarbība”, padziļināti apgūstot kursus Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II un Matemātika II vai Ģeogrāfija II
  • “Kultūras menedžments”, padziļināti apgūstot kursus Sociālās zinātnes II, Latviešu valoda un literatūra II un Svešvaloda II

Visas izglītības programmas akreditētas līdz 2026. gada 1.janvārim.

Plašāk par ģimnāzijas piedāvājumu šeit.


 

Lai uzņemtu 7.klasē, 6. klases liecībā:

 • mācību sasniegumu vērtējumi ir 5 balles un augstāki.
 • gala vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā ir vismaz 6 balles.

Lai uzņemtu 8., 9.klasē, skolēna iepriekšējās klases liecībā:

 • vērtējumi ir 5 balles un augstāki.
 • vidējais vērtējums ir 6,5 balles vai augstāks.
 • gada vērtējumi latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā ir 6 balles vai augstāks.

Dokumentu pieņemšana notiek no 01.06.2022. līdz 10.06.2022. ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 13.06.2022. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 7.-9. klasēs 2022./2023.m.g.

Pieteikuma veidlapa 7.-9. klasei.

Uzņemšanas komisijas lēmums par 7.-9. klasēm.


Izglītojamo uzņemšana 10. – 12. klasēs 2022./2023.m.g.

 

 

 

Lai uzņemtu 10.klasē, skolēna apliecībā par vispārējo pamatizglītību:

 • vērtējumi ir 5 balles un augstāki.
 • gada vērtējums matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu valodā) ir 6 balles un augstāki.
 • ģimnāzijas rīkotajā iestājpārbaudījumā iegūtais vidējais vērtējums ir 60% vai augstāks.
 • izglītojamais ir atbrīvots no iestājpārbaudījuma, ja gada vai eksāmena vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā), vēsture un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir 7 balles un augstāki.

Dokumentu pieņemšana no 14.06.2022. līdz 22.06.2022. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

 


 

Iestājpārbaudījums notiek klātienē (ievērojot drošības un piesardzības noteikumus) 10.06.2022. plkst. 12.00. Pieteikties iestājpārbaudījumam elektroniski skolas mājaslapā no 01.06.2022. līdz 08.06.2022.

Dokumentu pieņemšana no 14.06.2022. līdz 22.06.2022. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Kā izvēlēties, ko mācīties? Palīdzēs KURSU KALKULATORS

Iestājpārbaudījumu pieteikums 10. klasēm.

Iestājpārbaudījumu kārtība 10. klasē.

Iestājpārbaudījumu rezultāti 10. klase.

Uzņemšanas komisijas lēmums par 10. klasi.

 


 

Lai uzņemtu 11.klasē, skolēna 10. klases liecībā:

 • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki.
 • gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā) un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir 6 balles vai augstāki.

Dokumentu pieņemšana no 01.06.2022. līdz 22.06.2022. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Uzņemšanas komisijas lēmums par 11. klasi.


 

Lai uzņemtu 12.klasē, skolēna 11. klases liecībā:

 • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki.
 • gada vērtējumi, latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (angļu valodā) un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir 7 balles vai augstāki.

Dokumentu pieņemšana no 01.06.2022. līdz 22.06.2022. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 22.06.2022. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.


Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasēs 2022./2023.m.g.

Pieteikuma veidlapas uzņemšanai 10.-12.klasēs.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 7.-9. klasēs 2022./2023.m.g.

Pieteikuma veidlapa 7.-9. klasei.

-->