Uzņemšana

Daugavpils Valsts ģimnāzija piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska.

Ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas (IP):

 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma (IP kods 23011111)

 • Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods - 31016011), padziļināto kursu komplekti:

  • “Cilvēks un veselība”, padziļināti apgūstot kursus
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Svešvaloda II
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Matemātika II
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Sociālās zinātnes II
  • “Cilvēks un sabiedrība”, padziļināti apgūstot kursus
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Latviešu valoda un literatūra II
  • “Vides un inženierzinātnes”, padziļināti apgūstot kursus
   • Fizika II, Matemātika II, Ķīmija II
   • Fizika II, Matemātika II, Svešvaloda II
   • Fizika II, Bioloģija II, Programmēšana II
  • “Uzņēmējdarbība”, padziļināti apgūstot kursus
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Matemātika II
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Ģeogrāfija II
  • “Kultūras menedžments”, padziļināti apgūstot kursus
   • Vēsture II, Svešvaloda II, Latviešu valoda un literatūra II
 •  

 

Visas izglītības programmas akreditētas līdz 2026. gada 1.janvārim.

Plašāk par ģimnāzijas piedāvājumu šeit.


   

 

Lai uzņemtu 7.klasē, 6. klases liecībā:

 • mācību sasniegumu vērtējumi ir 5 balles un augstāki;
 • gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā ir vismaz 6 balles.

Lai uzņemtu 8., 9.klasē, skolēna iepriekšējās klases liecībā:

 • vērtējumi ir 5 balles un augstāki;
 • vidējais vērtējums ir 6,5 balles vai augstāks;
 • gada vērtējumi latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā ir 7 balles vai augstāks.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 7.-9. klasēs 2023./2024.m.g.

Dokumentu pieņemšana uz 7.-9. klasi notiek no 01.06.2023. līdz 14.06.2023. ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 7.-9. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 15.06.2023. Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

Komisijas sēdes rezultāti


Izglītojamo uzņemšana 10. – 12. klasēs 2022./2023.m.g.

 

 

 

Lai uzņemtu 10.klasē, skolēna apliecībā par vispārējo pamatizglītību:

 • vērtējumi ir 5 balles un augstāki;
 • valsts pārbaudes darbos iegūtie vērtējumi ir
  • latviešu valodā - 55% vai vērtējums gadā 6 balles,
  • matemātikā - 50% vai vērtējums gadā 6 balles,
  • svešvalodā - 50% vai vērtējums gadā 6 balles;
 • ģimnāzijas rīkotajā iestājpārbaudījumā iegūtais vidējais vērtējums ir 60% vai augstāks.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasēs 2023./2024.m.g.

 

Iestājpārbaudījums notiek klātienē 13.06.2023. plkst. 12.00. Pieteikties iestājpārbaudījumam elektroniski skolas mājaslapā no 01.06.2023. līdz 09.06.2023.

Iestājpārbaudījuma vērtēšanas kritēriji un norises kārtība tiek publicēta ģimnāzijas mājaslapā www.daugrc.edu.lv līdz 26.05.2023.

Kā izvēlēties, ko mācīties? Palīdzēs KURSU KALKULATORS

Iestājpārbaudījuma kārtība 10. klasē.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam

 

Dokumentu pieņemšana no 26.06.2023. līdz 06.07.2023. kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 10.-12. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 07.07.2023. Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

 


 

Lai uzņemtu 11.klasē, skolēna 10. klases liecībā:

 • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki;
 • gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā) un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir 6 balles vai augstāki.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasēs 2023./2024.m.g.

Dokumentu pieņemšana no 01.06.2023. līdz 14.06.2023. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 10.-12. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 15.06.2023. Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.


 

Lai uzņemtu 12.klasē, skolēna 11. klases liecībā:

 • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki;
 • gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā) un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir 7 balles vai augstāki.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasēs 2023./2024.m.g.

Dokumentu pieņemšana no 01.06.2023. līdz 14.06.2023. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 10.-12. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 15.06.2023. Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.


Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasēs 2023./2024.m.g.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 7.-9. klasēs 2023./2024.m.g.

Pieteikuma veidlapa 7.-9. klasei

Pieteikuma veidlapa 10.-12. klasei

-->