9.b KLASE

Angļu valoda - Daugavietis Juris
Angļu valoda, Spāņu valoda - Silova Dina
Bioloģija - Kārkliņš Jānis
Bioloģija, Ģeogrāfija, Projekta darbs, Pētījums - Dudeničs Valērijs
Datorika, Krievu valoda, Literatūra un teātra māksla - Safonova Jeļena
Klases stunda Līderis manī - Rutkovska Sandra
Krievu valoda - Gasina Anna
Ķīmija - Razminoviča Lilita
Latvijas un pasaules vēsture, Sociālās zinības, Projekta darbs, Pētījums - Hudobčenoka Aiga
Literatūra un teātra māksla, Latviešu valoda - Kondratjeva Ingrīda 
Matemātika, Inženierzinības, Garbuza Tatjana Nav Skolā
Mūzika, Kultūras pamati - Zarāne Anita
Sports un veselība - Vilcāne Anita
-->