9.a KLASE

Angļu valoda - Daugavietis Juris
Angļu valoda, Spāņu valoda - Silova Dina
Bioloģija - Kārkliņš Jānis
Bioloģija, Ģeogrāfija, Projekta darbs, Pētījums - Dudeničs Valērijs
Datorika, Krievu valoda, Literatūra un teātra māksla - Safonova Jeļena
Fizika, Bioekonomika, Sociālās zinātnes, Kursa stunda, Projekta darbs, Pētījums - Pilace Marina
Klases stunda Līderis manī - Rutkovska Sandra
Krievu valoda - Gasina Anna
Ķīmija - Razminoviča Lilita
Latviešu valoda, Literatūra un teātra māksla, Literatūra - Komlačeva Darja
Latvijas un pasaules vēsture, Sociālās zinības, Projekta darbs, Pētījums - Hudobčenoka Aiga
Literatūra un teātra māksla, Latviešu valoda - Kondratjeva Ingrīda 
Matemātika, Inženierzinības, Garbuza Tatjana Nav Skolā
Matemātika - Proščinko Svetlana
Mūzika, Kultūras pamati - Zarāne Anita
Sports un veselība - Vilcāne Anita
Vācu valoda, DSD, Projekta darbs, Pētījums - Osipova Olga
-->