9.a KLASE

angļu valoda, angļu valoda I( Daugavietis Juris )

angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II, dabaszinību zinātniskās valodas pamati( Murāne - Rutka Rita )

bioloģija, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II( Dudeničs Valērijs ) prombūtne

bioloģija, bioekonomika ( Aleksandrova Marina )

datorika, literatūra un teātra māksla( Safonova Jeļena )

krievu valoda, krievu valoda I( Gasina Anna )

ķīmija, ķīmija I, ķīmija II( Fjodorova Irina )

latviešu valoda, literatūra un teātra māksla( Kondratjeva Ingrīda )

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības( Hudobčenoka Aiga )

matemātika, fizika, inženierzinības, fizika I, dabaszinības( Garbuza Tatjana )

matemātika, matemātika I, matemātika II( Proščinko Svetlana )

mūzika, kultūras pamati( Zarāne Anita )

sports un veselība( Vilcāne Anita )

vācu valoda, vācu valoda I, vācu valoda (3.)( Osipova Olga ) prombūtne

 

-->