8.b KLASE

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, sociālās zinātnes II ( Aiga Hudobčenoka, 208. kab. )

mūzika, kultūras pamati ( Anita Zarāne 308. kab. )

sports un veselība ( Deniss Kovaļenko, 157. kab. )

angļu valoda, spāņu valoda ( Rita Dina Silova, 205. kab. )

latviešu valoda, literatūra un teātra māksla ( Ingrīda Kondratjeva, 219. kab. )

literatūra un teātra māksla, Krievu valoda, programmēšana, datorika ( Jeļena Safonova, 202. kab. )

vizuālā māksla ( Līga Midere - Davidčuka, 008. kab. )

matemātika, matemātika I ( Neļa Borisova, 320. kab. )

dizains un tehnoloģijas ( Rita Ostapko, 006. kab. )

direktores vietniece audzināšanas jomā, klases stunda - Līderis manī ( Sandra Rutkovska, 104. kab. )

dabaszinības, inženierzinības, matemātika, fizika, fizika I ( Tatjana Garbuza, 301. kab. ) (Prombūtne)

bioloģija, biloģija II, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II ( Valērijs Dudeničs, 317. kab. )

ķīmija ( Lilita Razminoviča, 211. kab. )

 

-->