7.b KLASE

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, sociālās zinātnes II ( Aiga Hudobčenoka, 208. kab. )

sports un veselība ( Anita Vilcāne, 157. kab. )

mūzika, kultūras pamati ( Anita Zarāne 308. kab. )

krievu valoda, krievu valoda I,  ( Anna Gasina, 220. kab. )

kursa stunda, datorika ( Dace Ozerska, 109. kab. )

angļu valoda, spāņu  valoda ( Rita Dina Silova, 205. kab. )

latviešu valoda, literatūra un teātra māksla ( Ingrīda Kondratjeva, 219. kab. )

angļu valoda, angļu valoda I ( Juris Daugavietis, 204. kab. )

dizains un tehnoloģijas ( Rita Ostapko, 006. kab. )

matemātika, matemātika I, matemātika II ( Svetlana Proščinko, 319. kab. )

dabaszinības, inženierzinības, matemātika, fizika, fizika I (Tatjana Garbuza, 301. kab. ) (Prombūtne)

bioloģija, biloģija II, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II ( Valērijs Dudeničs, 317. kab. )

vācu valoda, vācu valoda I, 3. svešvaloda vācu valoda ( Olga Osipova, 301. kab. )

direktores vietnieks audzināšanas jomā, klases stunda - līderis manī ( Sandra Rutkovska, 104. kab. )

 

-->