7.b KLASE

angļu valoda, angļu valoda I( Caune Alīna )

bioloģija, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II( Dudeničs Valērijs ) prombūtne

datorika, literatūra un teātra māksla( Safonova Jeļena )

dizains un tehnoloģijas( Ostapko Rita )

krievu valoda, krievu valoda I, krievu valoda II( Prokofjeva Valentīna ) prombūtne

latviešu valoda, literatūra un teātra māksla( Kondratjeva Ingrīda )

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības( Hudobčenoka Aiga )

matemātika, fizika, inženierzinības, fizika I, dabaszinības( Garbuza Tatjana )

matemātika, matemātika I( Borisova Neļa )

sports un veselība( Kovaļenko Deniss )

vizuālā māksla( Midere - Davidčuka Līga )

-->