7.a klase

Angļu valoda - Daugavietis Juris
Bioloģija, Ģeogrāfija, Projekta darbs, Pētījums - Dudeničs Valērijs - NAV SKOLĀ
Datorika, Krievu valoda, Literatūra un teātra māksla - Safonova Jeļena
Dizains un tehnoloģijas - Ostapko Rita - NAV SKOLĀ
Inženierzinības - Safonova Jeļena
Klases stunda Līderis manī - Rutkovska Sandra - NAV SKOLĀ
Latviešu valoda, Literatūra un teātra māksla, Literatūra - Komlačeva Darja
Latvijas un pasaules vēsture, Sociālās zinības, Projekta darbs, Pētījums - Hudobčenoka Aiga
Matemātika - Proščinko Svetlana
Matemātika, Inženierzinības, Garbuza Tatjana
Mūzika, Kultūras pamati - Zarāne Anita
Sports un veselība - Vilcāne Anita
Vācu valoda, DSD, Projekta darbs, Pētījums - Osipova Olga
Vizuālā māksla - Midere Davidčuka Līga
-->