7.a klase

angļu valoda, angļu valoda I( Caune Alīna )

bioloģija, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II( Dudeničs Valērijs ) prombūtne

datorika, literatūra un teātra māksla( Safonova Jeļena )

dizains un tehnoloģijas( Ostapko Rita )

krievu valoda, krievu valoda I, krievu valoda II( Prokofjeva Valentīna ) prombūtne

latviešu valoda, literatūra un teātra māksla( Kondratjeva Ingrīda )

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības( Hudobčenoka Aiga )

matemātika, matemātika I( Borisova Neļa )

matemātika, fizika, inženierzinības, fizika I, dabaszinības( Garbuza Tatjana )

mūzika, kultūras pamati( Zarāne Anita )

sports un veselība( Vilcāne Anita )

vācu valoda, vācu valoda I, vācu valoda (3.)( Osipova Olga ) prombūtne

vizuālā māksla( Midere - Davidčuka Līga )

 

-->