12.c KLASE

latviešu valoda I, literatūra I ( Bokāne Madara, 207. kab. )

angļu valoda I, angļu valoda II ( Eva Vovka, 203. kab. )

sociālās zinātnes II, fizika I, fizika II, kursa stunda ( Marina Pilace, 305. kab. )

bioloģija, biloģija II, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II ( Valērijs Dudeničs, 317. kab. )

mūzika, kultūras pamati ( Anita Zarāne, 308. kab. )

sports un veselība ( Anita Vilcāne, 157. kab. )

matemātika, matemātika I, matemātika II, MZVP ( Iveta Nikolajeva, 311. kab. )

matemātika, matemātika I, matemātika II ( Svetlana Proščinko, 319. kab. )

krievu valoda I, krievu valoda II ( Valentīna Prokofjeva, 201. kab. )

sociālās zinātnes II, fizika I, fizika II, bioekonomika, kursa stunda ( Marina Pilace, 305. kab. )

vācu valoda, vācu valoda I ,vācu valoda II, 3. svešvaloda vācu valoda ( Olga Osipova, 301. kab. )

ķīmija I, ķīmija II, kursa stunda (Irina Fjodorova, 210. kab. )

vēsture un sociālās zinības I, filozofija, projekta darbs ( Zigrīda Rusiņa, 213. kab. )

programmēšana I ( Andrejs Grigorjevs, 107. kab. )

bioekonomika, uzņēmējdarbība ( Biruta Ivanova, 006. kab. )

publiskā uzstāšanās ( Kristīne Veinšteina, 157. kab. )

-->