12.b KLASE

angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II( Vovka Eva )

bioloģija, bioekonomika ( Aleksandrova Marina )

datu analīze( Kravale-Pauliņa Mārīte )

fizika I, fizika II, sociālās zinātnes II, bioekonomika( Pilace Marina )

franču valoda 3( Čirkste Ludmila ) prombūtne

ķīmija, ķīmija I, ķīmija II( Fjodorova Irina )

latviešu valoda I, literatūra I( Žukovska Ināra)

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības( Hudobčenoka Aiga )

matemātika I, matemātika II, matemātikas zinātniskās valodas pamati( Nikolajeva Iveta )

matemātika, matemātika I, matemātika II( Proščinko Svetlana )

mūzika, kultūras pamati( Zarāne Anita )

programmēšana I( Macko Olga )

sports un veselība( Vilcāne Anita )

vācu valoda, vācu valoda I, vācu valoda (3.)( Osipova Olga ) prombūtne

vēsture un sociālās zinātnes I, vēsture II, filozofija( Rusiņa Zigrīda ) prombūtne

-->