12.a KLASE

angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II, dabaszinību zinātniskās valodas pamati( Murāne - Rutka Rita )

bioloģija, bioekonomika ( Aleksandrova Marina )

datu analīze( Kravale-Pauliņa Mārīte )

fizika I, fizika II, sociālās zinātnes II, bioekonomika( Pilace Marina )

franču valoda 3( Čirkste Ludmila ) prombūtne

krievu valoda, krievu valoda I, krievu valoda II( Prokofjeva Valentīna ) prombūtne

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības( Hudobčenoka Aiga )

matemātika I, matemātika II, matemātikas zinātniskās valodas pamati( Nikolajeva Iveta )

matemātika, matemātika I, matemātika II( Proščinko Svetlana )

mūzika, kultūras pamati( Zarāne Anita )

publiskā uzstāšanās( Veinšteina Kristīne )

programmēšana I( Macko Olga )

uzņēmējdarbības pamati( Ivanova Biruta )

sports un veselība( Kovaļenko Deniss )

sports un veselība( Vilcāne Anita )

vācu valoda, vācu valoda I, vācu valoda (3.)( Osipova Olga ) prombūtne

vēsture un sociālās zinātnes I, vēsture II, filozofija( Rusiņa Zigrīda ) prombūtne

-->