11.b KLASE

angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II, dabaszinību zinātniskās valodas pamati( Murāne - Rutka Rita )

bioloģija, bioekonomika ( Aleksandrova Marina )

datu analīze( Kravale-Pauliņa Mārīte )

direktores vietniece izglītības jomā, vēsture un sociālās zinātnes I( Gabrāne Signita )

fizika I, fizika II, sociālās zinātnes II, bioekonomika( Pilace Marina )

izglītības metodiķe, vācu valoda I( Malnace Renāte )

krievu valoda, krievu valoda I, krievu valoda II( Prokofjeva Valentīna ) prombūtne

ķīmija, ķīmija I, ķīmija II( Fjodorova Irina )

latviešu valoda I, literatūra I ( Bokāne Madara )

matemātika, matemātika I( Borisova Neļa )

mūzika, kultūras pamati( Zarāne Anita )

sports un veselība( Vilcāne Anita )

vācu valoda, vācu valoda I, vācu valoda (3.)( Osipova Olga ) prombūtne

-->