11.a KLASE

angļu valoda, angļu valoda I( Daugavietis Juris )

angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II( Vovka Eva )

bioloģija, bioekonomika ( Aleksandrova Marina )

datu analīze( Kravale-Pauliņa Mārīte )

fizika I, fizika II, sociālās zinātnes II, bioekonomika( Pilace Marina )

franču valoda 3( Čirkste Ludmila ) prombūtne

izglītības metodiķe, vācu valoda I( Malnace Renāte )

krievu valoda, krievu valoda I, krievu valoda II( Prokofjeva Valentīna ) prombūtne

krievu valoda, krievu valoda I( Gasina Anna )

ķīmija, ķīmija I, ķīmija II( Fjodorova Irina )

latviešu valoda I, literatūra I ( Bokāne Madara )

latviešu valoda I, literatūra I( Žukovska Ināra)

matemātika, matemātika I( Borisova Neļa )

matemātika, fizika, inženierzinības, fizika I, dabaszinības( Garbuza Tatjana )

mūzika, kultūras pamati( Zarāne Anita )

sports un veselība( Vilcāne Anita )

vēsture un sociālās zinātnes I, vēsture II, filozofija( Rusiņa Zigrīda ) prombūtne

vācu valoda, vācu valoda I, vācu valoda (3.)( Osipova Olga ) prombūtne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programmēšana I( Macko Olga )

-->