11.a KLASE

Angļu valoda - Daugavietis Juris
Angļu valoda, Dabaszinību zinātniskās valodas pamati, Projekta darbs, Pētījums - Murāne Rutka Rita
Dabaszinības, Bioloģija - Kolesnikova Jelena
Datorika, Kursa stunda - Ozerska Dace
Datu analīze - Kravale Pauliņa Mārīte
Fizika - Pilace Marina
Franču valoda - Rubine Inta
Krievu valoda - Gasina Anna
Krievu valoda - Prokofjeva Valentīna - NAV SKOLĀ
Ķīmija,  Projekta darbs, Pētījums - Fjodorova Irina - NAV SKOLĀ
Latviešu valoda, Literatūra un teātra māksla, Literatūra - Komlačeva Darja
Latviešu valoda, Literatūra, Projekta darbs, Pētījums - Žukovska Ināra
Matemātika, Inženierzinības, Fizika - Garbuza Tatjana
Matemātika, Matemātikas zinātniskās valodas pamati - Nikolajeva Iveta
Mūzika, Kultūras pamati - Zarāne Anita
Programmēšana - Grigorjevs Andrejs
Sports un veselība - Vilcāne Anita
Vācu valoda, Projekta darbs, Pētījums - Malnace Renāte
Vācu valoda, DSD, Projekta darbs, Pētījums - Osipova Olga
Vēsture un sociālās zinātnes, Filozofija, Kursa stunda - Rusiņa Zigrīda
-->