10.c KLASE

latviešu valoda I, literatūra I ( Andžela Skutele, 303. kab. )

mūzika, kultūras pamati ( Anita Zarāne, 308. kab. )

kursa stunda, datorika ( Dace Ozerska, 109. kab. )

sports un veselība ( Deniss Kovaļenko, 157. kab. )

bioloģija I (Inna Dobkeviča, 302. kab. )

ķīmija I,  ķīmija II, kursa stunda (Irina Fjodorova, 210. kab. )

angļu valoda I ( Juris Daugavietis, 204. kab. )

sociālās zinātnes II, fizika I, fizika II, kursa stunda (Marina Pilace, 305. kab. )

matemātika, matemātika I ( Neļa Borisova, 320. kab. )

direktore, kursa stunda ( Oksana Petaško, 105. kab. )

angļu valoda I,  angļu valoda II ( Rita Murāne - Rutka, 206. kab. )

bioloģija, biloģija II, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II ( Valērijs Dudeničs, 317. kab. )

vēsture un sociālās zinības I, filozofija, projekta darbs (Zigrīda Rusiņa, 213. kab. )

krievu valoda I, krievu valoda II ( Valentīna Prokofjeva, 201. kab. )

krievu valoda, krievu valoda I ( Anna Gasina, 220. kab. )

vācu valoda, vācu valoda I, 3. svešvaloda vācu valoda ( Olga Osipova, 301. kab. )

-->