10.b KLASE

 

Angļu valoda - Daugavietis Juris
Angļu valoda, Dabaszinību zinātniskās valodas pamati, Projekta darbs, Pētījums - Murāne Rutka Rita
Bioloģija - Kārkliņš Jānis
Bioloģija, Ģeogrāfija, Projekta darbs, Pētījums - Dudeničs Valērijs - NAV SKOLĀ
Datorika - Ozerska Dace
Direktore, Kursa stunda - Petaško Oksana
Fizika, Bioekonomika, Sociālās zinātnes, Kursa stunda, Projekta darbs, Pētījums - Pilace Marina
Krievu valoda - Gasina Anna
Krievu valoda - Prokofjeva Valentīna - NAV SKOLĀ
Ķīmija,  Projekta darbs, Pētījums - Fjodorova Irina - NAV SKOLĀ
Matemātika - Proščinko Svetlana
Mūzika, Kultūras pamati - Zarāne Anita
Sports un veselība, Florbols, Volejbols - Kovaļenko Deniss - NAV SKOLĀ
Vācu valoda, DSD, Projekta darbs, Pētījums - Osipova Olga
Vācu valoda, latviešu valoda, Projekta darbs, Pētījums - Malnace Renāte
Vēsture un sociālās zinība, Projekta darbs, Pētījums - Gabrāne Signita
-->