Filosofijas valsts 8.olimpiādes 2.posma laureātes

Apsveicam Filosofijas valsts 8.olimpiādes 2.posma laureātes un skolotāju Zigrīdu Rusiņu!

-->