I pakāpe vokālajā mūzikas konkursā “Balsis 2020” pirmajā kārtā

-->