Godalgotas vietas Valsts ģimnāziju matemātikas komandu olimpiāde un erudītu konkursā

Apsveicam!

Raivi Užuli, Loniju Kaķeševu, Arnitu Bernāni, Martu Ažiganiči ar iegūto 2. vietu matemātikas olimpiādē (skolotāji I.Nikolajeva, S.Proščinko).

Alīnu Vorobjovu, Žani Mukānu, Ēriku Lapkovski, Sandri Iliško, Arni Lapkovski ar iegūto 3. vietu matemātikas olimpiādē (skolotāja S.Proščinko).

Ņikitu Aleksejevu, Ivo Dzalbu, Evelīnu Salekalni, Nelliju Pfafrodi ar iegūto 3. vietu matemātikas olimpiādē (skolotāji I.Nikolajeva, S.Proščinko).

Aleksandru Samsonoviču, Diānu Ņikiforovu, Martu Gurovu, Beāti Garā, Aivu Eniju Boreiku ar iegūto 3. vietu matemātikas olimpiādē (skolotāji I.Nikolajeva, S.Proščinko).

Aleksandru Samsonoviču, Diānu Ņikiforovu, Martu Gurovu, Beāti Garā, Aivu Eniju Boreiku ar iegūto 1. vietu erudītu konkursā (skolotāji I.Nikolajeva, S.Proščinko).

Ņikitu Aleksejevu, Ivo Dzalbu, Evelīnu Salekalni, Nelliju Pfafrodi ar iegūto 1. vietu erudītu konkursā (skolotāji I.Nikolajeva, S.Proščinko).

Alinu Vorobjovu, Žani Mukānu, Ēriku Lapkovski, Sandri Iliško, Arni Lapkovski ar iegūto 2. vietu erudītu konkursā (skolotāja S.Proščinko).

Raivi Užuli, Loniju Kaķeševu, Arnitu Bernāni, Martu Ažiganiči ar iegūto 3. vietu erudītu konkursā (skolotāji I.Nikolajeva, S.Proščinko).

 

-->