Godalgotas vietas pētniecības darbu konferencē

Apsveicam ar iegūtajām godalgotajām vietām "Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē"

Elīzu Fedotovu ar iegūto 2. vietu (skolotāja Marina Pilace)

Aleksandru Samsonoviču ar iegūto 2. vietu (skolotāja Marina Pilace)

Madaru Stašāni ar iegūto 2. vietu (skolotāja Renāte Malnace)

Elzu Vagali ar iegūto 2. vietu (skolotāja Olga Osipova)

Agnesi Veikšinu ar iegūto 3. vietu (skolotāja Zigrīda Rusiņa)

Iļju Poliščuku ar iegūto 3. vietu (skolotāja Irina Fjodorova)

-->