Godalgotas vietas Latgales izglītojamo zinātniskajā konferencē

Apsveicam ar iegūtām godalgotajām vietām Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē

Ar iegūto 1. vietu

Amanda Derviniece (skolotāja Ināra Žukovska)

Anna Filimonova (skolotāja Irina Fjodorova)

Marta Gurova (skolotāja Valentīna Prokofjeva)

Henrijs Liepiņš (skolotāja Renāte Malnace)

Elīza Fedotova (skolotāja Marina Pilace)

Madara Stašāne (skolotāja Renāte Malnace)

Elza Vagale (skolotāja Olga Osipova)

Agnese Veikšina (skolotāja Zigrīda Rusiņa)

Ar iegūto 2. vietu

Aleksandrs Samsonovičs (skolotāja Marina Pilace)

Iļja Poliščuks (skolotāja Irina Fjodorova)

Līga Ostapko (skolotāja Anita Zarāne)

Diāna Ņikiforova (skolotāja Marina Pilace)

Elīza Poiša (skolotāja Olga Osipova)

Beāte Garā (skolotājs Valērijs Dudeničs)

Nikita Kuzmins (skolotāja Irina Fjodorova)

Ar iegūto 3. vietu

Aija Sprukte (skolotāja Irina Fjodorova)

Jolanta Eisāne (skolotāja Valentīna Prokofjeva)

Patrīcija Zemniece (skolotāja Ināra Žukovska)

Kristīne Golovane (skolotāja Irina Fjodorova)

Beate Sprindžuka (skolotāja Anita Zarāne)

-->