Vēsture


Skola vēstures lokos.Fotoizstādes autore Olga Fedjakina

"Skola vēstures lokos.Fotoizstādes autore Olga Fedjakina.ppt"

Skolas vēsture laiku lokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1831   

septembrī Dinaburgā (Daugavpilī) atvērās pirmās divas apriņķa muižniecības skolas klases. Tā bija pirmā vidējā valsts mācību iestāde krievu muižnieku, virsnieku un ierēdņu bērniem (zēniem).

 

1835

Muižniecības skolu pārdēvēja par ģimnāziju. Sešās klasēs mācījās 149 skolēni.

1837

Notika pirmais skolas izlaidums. Skolu pabeidza 4 skolēni.

1840 

Pēc arhitekta A. Štauberta projekta uzcelta skolas ēka. Tā tika veidota ampīra stilā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1841 

1.septembrī notika svinīga jaunās skolas ēkas iesvētīšana.

1865

Dinaburgas ģimnāzija pārveidota par reālģimnāziju.

Skolas pagalmā ierīkots botāniskais dārzs ar 300 dažādiem augiem.

1872 

Septiņklasīgā Dinaburgas ģimnāzija pārveidota par sešklasīgo reālskolu.  Ieviesta klases audzinātāju sistēma.

1878

Pēc ķīmijas skolotāja un skolas direktora A. Kņazeva projekta uzbūvēta unikāla (vienīgā Baltijā) ķīmijas krāsns, vēlāk izmantota kā velkmes skapis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1891

Ieviesta mūzikas mācība, organizēts skolas orķestris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

Skolā bijušas 19 klases ar 466 skolēniem.

Skolas ēka tika paplašināta ar divstāvu piebūvi Virsnieku (tagad Lāčplēša) ielā - aktu un sporta zāli un vairākām klašu telpām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910

Pilsētas bulvārī (tagad A.Pumpura skvērs) iepretī reālskolai tika uzstādīts Saules pulkstenis. Pulksteņa izgatavošanas iniciators bija reālskolas fizikas skolotājs Arkādijs Jaskovs. Naudu pulksteņa būvei savāca reālskolas vecāko klašu audzēkņi. Pulksteņa skalu un rādītāju izgatavoja pēc A. Jaskova rasējumiem vietējā gravēšanas darbnīcā, bet pulksteņa melnais marmora postaments piramīdas veidā tika pasūtīts kapu pieminekļu izgatavošanas darbnīcā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920 

Notika Daugavpils reālskolas pēdējais izlaidums.

 

 

 

 

 

1921 

3.jūnijā uz reālskolas bāzes ar V. Seiles un A. Bojāra atbalstu atvērta Daugavpils Valsts vidusskola ar latviešu mācību valodu.

Skolas telpās darbojās arī divas pamatskolas klases, Daugavpils pedagoģiskais seminārs (līdz 1923. gadam), Latgales Tautas konservatorija (no 1923. līdz 1935. gadam) un Daugavpils Latviešu biedrības komercskola (no 1926. līdz 1937. gadam). Valsts vidusskola līdz ar to kļuva par pirmo latviskās izglītības centru Daugavpilī.

1922

Pirmajā mācību gadā skolā bija 87 skolēni vecumā no 12 līdz 21 gadam un 22 skolotāji.  Neskatoties uz visām pēckara grūtībām 17. jūnijā 15 absolventi saņēma gatavības apliecības – tas bija Daugavpils latviešu vidusskolas pirmais izlaidums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1927 

24.janvārī mūsu skolu apmeklē izglītības ministrs un dzejnieks J. Rainis.

 

 

 

 

 

1929

22.augustā ar izglītības ministra rīkojumu visas vispārizglītojošas vidusskolas tika pārdēvētas par ģimnāzijām (tai skaitā arī Daugavpils valsts vidusskola).

“Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” (01.09.1929.)

 

 

 

 

1931

Ar plašu sarīkojumu programmu tika svinēta latviešu vidusskolas 10 gadu jubileja. Vietējā avīzē „Latgales ziņas” rakstīja:

„Jau no paša rīta ģimnāzijas telpas greznotas zaļumiem un ziediem. Skolēni no rīta deva Dievam savu pateicību katoļu vecajā baznīca Rīgas ielā un luteriskie skolēni ģimnāzijas aulā mācītāja Šancberga vadība. Plkst. 12 ieradās viesi no Rīgas un ģimnāzijas skolotāju istabā notika svinīga pedagoģiskā sēde izglītības ministra klātbūtnē... Plkst. 14. sākās svinīgais akts ģimnāzijas skaisti izremontētājā un grezni pušķotajā aulā. Pedagogu saimei un jaunatnei nesa sveicienus un novēlējumus tuvie un tālie ģimnāzijas draugi un labvēļi… ”

1935

Izglītības ministrs A. Tentelis parakstīja rīkojumu par  Daugavpils valsts  krievu, poļu un baltkrievu ģimnāziju apvienošanos vienā ģimnāzijā zem nosaukuma 2. Daugavpils valsts ģimnāzija, bet latviešu ģimnāzija turpmāk sauksies 1. Daugavpils valsts ģimnāzija.

 

1939 

15.februārī iesvētīja Daugavpils Latviešu biedrības dāvināto skolas karogu. 18. februārī notika karoga pasniegšanas akts ar svinīgu sarīkojumu skolas zālē.

“Latgales Vēstnesis” (17.02.1939.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas karogs tika izgatavots biedrības „Saule” sieviešu arodskolā Daugavpilī. Ir saglabājušās melnbaltas skolas karoga fotogrāfijas, bet laikrakstā “Latvijas kareivis” (15.02.1939.) atrodams karoga apraksts:

“Karogs darināts no zīda auduma zilā un dzeltenā krāsā. Zilajā laukumā izveidota latviskā saule – Latvijas simbols un uzraksts „I Daugavpils valsts ģimnāzija”. Otrā pusē – dzeltenā laukā devīze „Par latvisku, daiļu un varenu Latviju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

16.jūnijā Latgales Dziesmusvētku koncertā Stropu estrādē piedalījās 1. Daugavpils valsts ģimnāzijas koris mūzikas skolotāja A. Feila vadībā.

 

 

 

 

 

1940, 1944

Mainīts skolas nosaukums – Daugavpils 1. vidusskola

Kā maza latvietības saliņa tā savās sienās pulcināja Daugavpils pilsētas un apkārtnes bērnus, kuru vecāki gribēja, lai viņu bērni prastu latviešu valodu, pazītu savas tautas tradīcijas un kultūru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

Kopš 1966. gada skolā notiek Dzejas dienas – tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971./72. m. g.

Daugavpils 1. vidusskola atzīta par labāko skolu republikā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 

Skola svinēja 160 gadu jubileju. 15. novembrī notika svinīga jaunās piebūves pamatu iesvētīšana, taču līdzekļu trūkuma dēļ darbi bija jāpārtrauc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

2.septembrī svinīgi atklāts skolas jaunais korpuss. Beidzot bija piepildījies un realizējies tik daudzu cilvēku sapnis par jaunu un ērtu skolu bērniem, kas mācās latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.oktobrī skolu apmeklē Valsts prezidents Guntis Ulmanis.

Iznāk rakstu un atmiņu krājums par skolas vēsturi “Vakardiena uzrunā šodienu”,  2001. gadā iznāk otrā grāmata  – “Vakardiena turpina uzrunāt šodienu”. Grāmatu autore – pedagoģe, skolas muzeja dibinātāja un ilggadēja vadītāja Astrīda Petaško (1927-2013).

 

 

 

 

 

 

 

1998 

Mūsu skolā 38 klasēs mācījās 920 skolēni, strādāja 82 skolotāji.

1.jūlijā skolai mainīts nosaukums – Daugavpils pilsētas 1. ģimnāzija.

 

 

 

 

 

2000 

31.maijā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga tikās ar skolēnu un skolotāju kolektīvu.

 

 

 

 

 

2001 

Skolā 50 klasēs mācījās 1262 skolēni.

17.novembrī skola svinēja 170 gadu jubileju (latviešu skolai – 80 gadu jubileju).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

1.jūlijā ģimnāzija tiek reorganizēta divās mācību iestādēs: Daugavpils pilsētas 1. ģimnāzija (7.-12. klases) un Daugavpils Vienības pamatskola (1.-9. klases).

2004 

1.septembrī skolai piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

1.septembrī atklāta ģimnāzijas dienesta viesnīca.

 

 

 

 

 

2009 

Ģimnāzijai piešķirts starptautiski atzītā "Deutsches Sprachdiplom" (vācu valodas diploma) skolas statuss.

 

“Ļoti gribētos, lai Daugavas krastos dzimst, aug, dzīvo un strādā darbīgi, gudri, krietni un laimīgi cilvēki! Lai viņi mīl savu dzimto zemi, latviešu valodu, zina un ciena savu pagātni, lai vēl skaistāku veido nākotnes Daugavpili!”

Astrīda Petaško, ilggadēja pedagoģe, ģimnāzijas vēstures

pētniece, Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes laureāte.