Tradīcijas


Skolotāju diena

Ik rudeni oktobra pirmajā nedēļā svētkus svin mūsu mīļie skolotāji. Tā ir diena, kad varam pateikties skolotājiem par rūpēm, pacietību, izturību, sniegtajām zināšanām, par visu , kas skolēnus priecē skolā. 2002./2003. m. g. tika atjaunota tradīcija, ka skolotāji ir atbrīvoti no mācību priekšmetu pasniegšanas šajā dienā, tiek aizvietota ģimnāzijas vadība. "Jaunievēlētos" skolotājus un vadību pārstāv divpadsmito klašu skolēni. Skolotāji skolā ierodas pusdienlaikā, lai rīta pusē varētu atpūsties un saposties. Ienākot skolā, katram skolotājam pasniedz sarkanvaidzi ābolu - veselības un mundruma simbolu. Tad seko svinīgs sveiciens, kuru organizē Skolēnu līdzpārvalde, un jauki kopā bildēšanās brīži.

 

10. klašu skolēnu imatrikulācija ģimnāzistu kārtā

Parasti šis pasākums notiek gada sākumā. Tas ir ļoti gaidīts desmito klašu skolēnu vidū. Apmēram nedēļu iepriekš parādās biedējoši, satraucoši un tai pašā brīdī vilinoši plakāti un uzraksti par imatrikulācijas norisēm. Kad beidzot svētku diena ir pienākusi, desmitos brīdina par attiecīgo ģērbšanās stilu - visvecākais! sliktākais! visnetīrākais! un lūdz atstāt skolas telpas pēc iespējas ātrāk un atnākt uz pasākumu laicīgi. Pasākumu organizē divpadsmito klašu skolēni. Tamdēļ var nojaust par scenārija oriģinalitāti. Dalībniekiem klājas smagi, tomēr tie vēlas sasniegt finišu, lai pienācīgi un ar godu iekļūta ģimnāzista kārtā. Katrs finālists beigu posmā iesaucas :"Beidzot! " jūtoties ļoti laimīgs. Tad seko vairs tikai oficiālā daļa - zvērests un tā apstiprinošas un pastiprinošas darbības. Protams, ka vēlāk jautrība valda arī visu turpmāko vakaru diskotēkas laikā. Neapšaubāmi imatrikulācija ir viens no visjautrākajiem un atmiņā paliekošajiem svētkiem ģimnāzista dzīvē.

 

Tehnisko darbinieku svētki
Svētku organizatori ir skolēnu līdzpārvalde. Svētki ir sava veida pateicība un cieņas apliecinājums skolas tehniskajiem darbiniekiem, kuri gādā, lai ģimnāzijas telpās allaž valdītu tīrība un kārtība, lai ģimnāzijas audzēkņi, skolotāji un viesi allaž justos labi un omulīgi. Skolēni rīko dažādus priekšnesumus, attēlojot tehnisko darbinieku ikdienu, atrakcijas, notiek dejas. Darbinieki ar prieku izrāda savu atjautību, asprātību, ir aktīvi, līdz ar to pasākuma laikā valda ļoti jauka un draudzīga atmosfēra.

 

Absolventu vakars
Pirmo reizi absolventu vakars tika rīkots 1948. gadā. Iemesls tam bija pavisam vienkāršs - 12. klases absolventi vēlējās satikties un tāpēc sarīkoja vakaru. Absolventu vakars sākas ar svinīgo daļu skolas zālē, kurā notiek skolas kolektīvu un pašdarbības pulciņu uzstāšanās, tad tiek dots vārds absolventiem - jubilāriem. Īpaši tiek sumināti absolventi, kuri skolu beiguši pirms 60, 55, u.t.t. gadiem. To visu rīko divpadsmito klašu skolēni. Pēc svinīgās daļas notiek absolventu tikšanās ar klasesbiedriem un skolotājiem.

 

Gada balvas pasniegšanas ceremonija
Šī tradīcija ir radusies nesen, tikai 2002./2003. m.g. beigās. Tā aizstāj ierastās "līnijas" gada noslēgumā ar jautru pasākumu Latviešu kultūras centrā. Tiek izsniegti pateicības raksti. Par dažādiem sasniegumiem mācību gada laikā tiek apbalvoti audzēkņi, pedagogi un tehniskie darbinieki. Visaugstākā nominācija ir "Gada ģimnāzists", to iegūt nav viegli. Šai nominācijai tiek izvirzīti audzēkņi, kuriem ir augstas sekmes mācībās, panākumi olimpiādēs pilsētā un valstī. 19 nominācijās tiek pasniegtas dažādas gada balvas. Šī pasākuma sagatavošanā un kandidātu izvērtēšanā aktīvi iesaistās Ģimnāzijas padome un Vecāku kolēģija.

 

Absolventu iešūpošana lielajā dzīvē
Jauka tradīcija divpadsmito klašu izlaidumā ir absolventu iešūpošana lielajā dzīvē. Šīs tradīcijas iedibinātāja ir skolotāja J. Dolgei. Pirmo reizi iešūpošana notika 1995. gadā. Tradicionāli šūpoles izrotā un iešūpošanu veic vienpadsmito klašu skolēni. Iešūpošana simbolizē atvadas no bezrūpīgās jaunības un iesoļošanu pieaugušo dzīvē.