Sporta komplekss “Vaduguns”


Sporta komplekss uz ģimnāzijas renovācijas laiku slēgts.