RTU_uznemsana_nems_vera_ari_fizikas_un_kimijas_eksamenu_rezultatus_28_11_2019 (1)

-->