Erasmus+ KA2_2014.-2016.


Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2)  stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “ MULTIlingual Curriculum for improving KEY competences through CLIL”. 2014.-2016.

Projekta  Mājaslapa  ETwinning 

Publikācijas: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_pieredze/strat_partn_pieredze/?text_id=38603

Mērķis: izstrādāt un aprobēt mācību plānu un mācību materiālus 40 stundu apjomā matemātikas, dabaszinātņu, IKT un kultūras vēstures satura apguvei angļu valodā  CLIL programmas ieviešanai iesācējiem. CLIL metodikas izmantošana paredz skolēnu pamatprasmju (valodu un IKT) uzlabošanu.

Finansējums:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

  • projekta kopējais finansējums - 34499.00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi eiro);

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 35% apmērā - 12075.00 EUR.

Koordinatore: Renāte Malnace, renate.malnace@gmail.com