“Studenta kurpēs” Latvijas Universitātē

Latvijas Universitāte no 19. līdz 29. aprīlim organizē ikgadējo pasākumu “Studenta kurpēs” un aicina mūsu skolēnus pieteikties šim pasākumam.

“Studenta kurpēs” ir lieliska iespēja vidusskolēniem vienu dienu iejusties studenta lomā un piedalīties studiju procesā, lekcijās, laboratorijas darbos, kopā ar studentu iepazīt fakultāti, pusdienu vietas, bibliotēku, uzzināt, kādas prasmes nepieciešamas, studējot attiecīgajā studiju programmā un kādas iespējas radoši izpausties ārpus studijām – Latvijas Universitātē ir 21 amatiermākslas kolektīvs, plašs sporta nodarbību klāsts un  iespēja iesaistītes fakultāšu pašpārvaldēs un lielajā LU studentu padomē.

Piesakoties, skolēns kopā ar studentu izvēlēsies, kura no pasākuma dienām būtu atbilstošākā Universitātes apmeklējumam. Visiem “Studenta kurpēs” dalībniekiem LU izsniegs kavējuma zīmi.

Izvēlies panākumus un nāc studēt Latvijas Universitātē!

Pieteikuma anketu līdz 8.aprīlim iespējams aizpildīt šeit!

Plašāku informāciju par “Studenta kurpēm” iespējams atrast LU mājaslapā.

-->