Rosinātava 2024

“Rosinātava 2024” pasākumā piedalījās 11 ģimnāzisti- Emīlija Sarkane, Melānija Mežiniece, Valērija Mazane, Artēmijs Masļakovs, Viktorija Obaļeviča, Laima Elksne, Amanda Griķe, Reinis Putns, Kristers Zelčs, Ariadne Gabrāne un Evelīna Jeršova, gatavi izzināt un diskutēt par nākotnes perspektīvām. Mums bija iespēja ne tikai klausīties aizraujošas lekcijas par tēmu “Nākotne ir tagad”, kā arī aktīvi piedalīties šajās nelielajās lekcijās. Turklāt, pasākuma laikā bija organizētas arī vairāku universitāšu, augstskolu, tehnikumu un koledžu izstādes, sniedzot ieskatu un motivāciju jauniešiem veidot savu nākotni izglītības ceļā. Šādi pasākumi veicina gan intelektuālu attīstību, gan dod iespēju iepazīties ar dažādām profesionālām iespējām un veidiem, kā iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.

-->