Digitālais saturs un kritiskā domāšana projektā “Dzīvot zaļi?!”

LLU Mūžizglītības centrs Jelgavā kopā ar vidusskolēniem un pedagogiem karjeras konsultantiem no Liepājas, Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils skolām un bioloģiskajā saimniecībām turpina projekta “Dzīvot zaļi?!” īstenošanu, kas tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros.

13. janvārī attālinātajā nodarbībā “Medijpratība un kritiskā domāšana” žurnāla “Bioloģiski” redaktors Raivis Bahšteins aicināja nodarbības dalībniekus meklēt atbildi uz jautājumiem: Kāpēc produkcija no bioloģiskajām saimniecībām ir tīrāka, veselībai drošāka un dabai draudzīgāka? Kā atšķirt bioloģisko pārtiku? Kā nepakļauties zaļmaldināšanai?

R. Bahšteins uzsvēra, ka ‘par bioloģiskiem un ekoloģiskiem drīkst saukt tikai tādus produktus, kam ir bioloģiskās lauksaimniecības marķējums – zaļā ekolapiņa. Visi pārējie marķējumi ir tikai papildinoši.

27. janvāra nodarbība “Digitālais mārketings”, ko vadīja Edgars, Koroņevskis bija veltīta digitālā mārketinga pamatjautājumiem, kam un kāpēc veidot reklāmu digitālajā vidē, kā komunicēt saturu un radīt tā uzticamību. E. Koroņevskis dalībniekiem piedāvāja vairākas noderīgas brīvpieejas interneta saites, ko dalībnieki var izmantot gan digitālā satura, gan struktūras plānošanā, gan fotogrāfiju apstrādei un mājas lapas veidošanai, kas noderēs nākamajā projekta posmā, veidojot reklāmu kādai no bioloģiskajām saimniecībām, popularizējot to produkciju savu vienaudžu vidū.

-->