VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽAS  „ATVĒRTO DURVJU DIENAS” PASĀKUMU PLĀNS

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽAS

 „ATVĒRTO DURVJU DIENAS” PASĀKUMU PLĀNS

2022.gada 6.maijā

 

Laiks Pasākums Vieta
11:00-12:00 Dalībnieku reģistrācija un informatīvo bukletu izsniegšana

 

Kontrol-caurlaides punkts, Administratīvais korpuss (centrālā ieeja)
12:00-13:00

 

VRK prezentācija (filmas demonstrēšana) 110.auditorija
Informatīvais ziņojums par VRS darbību, funkcijām, mācībām VRK un uzņemšanas noteikumiem VRK 2022./2023. m.g. profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apguvei
VRS Aviācijas pārvaldes prezentācija (filma demonstrēšana)
Atbildes uz interesentu jautājumiem
 

 

 

13:00-14:00

 

Administratīvā (mācību korpusa apskate):

auditorijas

106., 108., 208., 301., 307. auditorijas
muzejs RVIN
bibliotēka Bibliotēkas nodaļa
Robežuzraudzības un robežpārbaudes tehnisko līdzekļu apskate 312.auditorija
VRK bruņojuma, speciālo līdzekļu un ekipējuma apskate,

VRS Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta „Sigma” ekipējuma un bruņojuma apskate

104.auditorija
Dienesta viesnīcas apskate Dienesta viesnīca
Tehnikas apskate Transportlīdzekļu stāvvieta
VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra apskate VRK Prof.TAC
14:00-14:30 Ieskats Kinoloģijas dienesta un Kinoloģijas centra darbībā, VRK kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumi VRK Prof.TAC Sporta laukums
14:30-15:00

 

VRS Aviācijas pārvaldes paraugdemonstrējumi

(helikoptera apskate)

VRK Prof.TAC Sporta laukums

 

-->