Par mums

Par ģimnāziju

 
Ģimnāzijas vispārīgs raksturojums

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir reģionāla izglītības iestāde, kura Latgales novada skolēniem piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību latviešu valodā. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska.

 
 
Īstenojamās izglītības programmas

Ģimnāzijā tiek īstenotas 3 izglītības programmas (IP): Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (lingvotehniskā apakšprogramma un matemātikas apakšprogramma) (IP kods - 31013011) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (IP kods - 31011011).

misija

  • 01.Ētikas principos balstīta mācīšanās kopiena kvalitatīvai izglītībai

vīzija

  • 01.Izglītības iestāde, kas veicina izaugsmes domāšanu ilgtspējīgai attīstībai

vērtības

  • 01.CILVĒKS
  • 02.CIEŅA
  • 03.GRIBA
  • 04.ZINĀŠANAS
  • 05.LATVISKĀ KULTŪRVIDE

Direktores novēlējums

Mainies uz augšu!