Par mums

Par ģimnāziju

 
Ģimnāzijas vispārīgs raksturojums

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir reģionāla izglītības iestāde, kura Latgales novada skolēniem piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību latviešu valodā. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska.

 

misija

  • 01.Ētikas principos balstīta mācīšanās kopiena kvalitatīvai izglītībai

vīzija

  • 01.Izglītības iestāde, kas veicina izaugsmes domāšanu ilgtspējīgai attīstībai

vērtības

  • 01.CILVĒKS
  • 02.CIEŅA
  • 03.GRIBA
  • 04.ZINĀŠANAS
  • 05.LATVISKĀ KULTŪRVIDE

Direktores novēlējums

Mainies uz augšu!