Mobilais telefons ir vai nav palīgs mācībās?

   Mobilie telefoni ir mūsdienu neatņemama sastāvdaļa. Pirms vairākiem gadiem mobilie telefoni bija kā ekskluzīvs priekšmets, taču tagad bez mobilā telefona nav iedomājams neviens, jo tie kalpo ne tikai kā komunikācijas līdzeklis biznesā, bet ar tā palīdzību komunicē gan bērnudārznieki, gan pensionāri. Skolotājiem Latvijā ir atšķirīgi uzskati par to, vai jaunās tehnoloģijas, tādas kā, mobilie telefoni skolēniem traucē vai, tieši otrādi, palīdz mācīties labāk. Šī bija rezolūcija, ko Latgales reģiona 7.-9.klašu skolēni izdebatēja šī gada 4. decembrī.

    Mobilo telefonu tēma likās tik interesanta, ka skolēni savās skolās veica pat aptaujas un izzināja gan no skolotājiem, gan no skolēniem un atbalsta personāla par to, vai mobilajam telefonam ir vieta mācību stundā. Lai arī Latvijas skolās iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka mobilo tālruņu lietošana stundu laikā nav pieļaujama, bet daudzās pasaules valstis pat aizliedz to lietot visas dienas garumā, tad debatētāji viennozīmīgi ir PAR šīs ierīces lietošanu mācību stundās. Debatētāji apzinās, ka ir liels risks, ka kāds čatos vai spēlēs spēlītes, kādam pasliktināsies veselība un mobilais telefons tiks lietots pārmērīgi daudz. Taču viņi atzīmē arī, ka mācību stundai ir jābūt mūsdienīgai. Daudzas izdevniecības piedāvā digitālos materiālus, ko var izmantot gan stundās, gan mājās, lai apgūtu un nostiprinātu savas zināšanas. Mūsdienu skolēni vēlas mācīties moderni un jaunākās tehnoloģijas piedāvā plašas iespējas. Tas ļauj skolēnam patstāvīgi un pastāvīgi apgūt, izzināt, pētīt, analizēt, rast risinājumus un sadarboties. Pastāv jautājums, vai skola cīnīsies, ka skolēni lieto mobilo telefonu stundās, vai ies līdzi laikam kļūstot moderna un ļaus izmantot to mācību stundā kā mācību līdzekli. Šim jautājumam ir meklējamas vēl daudzas atbildes un risinājumi.

   10 komandas no Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Rudzātu vidusskolas noteikti guva lielu pārliecību  pār savām prasmēm uzstāties publiski, argumentēt, apkopot informāciju. Skolu debašu treneri- Lidija Daņilova, Ieva Purmale, Oļģerts Rihlickis, Ēvalds Kārklis, Valentīna Purpiša- ir lieliski sagatavojuši jaunos debatētājus.

                                                Informāciju sagatavoja Latgales reģiona

debašu centra koordinatore Rita Murāne-Rutka