RTU aicina eksaktajās zinātnēs izcilus jauniešus pieteikties Talantu programmai

2022. gada 1. februārī – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina 12. klases skolēnus, kurus interesē inženierzinātnes un studijas RTU, līdz 30. aprīlim pieteikties atklātajā konkursā, lai pretendētu uz dalību RTU Talantu programmā. Tā ir iespēja jau 2022./2023. akadēmiskajā gadā, kļūstot par RTU studentiem, paralēli studijām pilnveidot savu personību, apgūstot dažādas papildu prasmes, un ar pieredzējušu mentoru atbalstu sagatavoties darba tirgum. Talantu programma piedāvā iespēju arī studēt pēc individuāla plāna.

Dalībai Talantu programmā atklātā konkursā tiks izraudzīti 30 pretendenti atbilstoši vairākiem kritērijiem. Tiks vērtētas skolēnu zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā un citos eksaktajos priekšmetos, interese par inženierzinātnēm, kā arī motivācija piedalīties programmā.

Paralēli atklātajam konkursam RTU līdzīgi kā divus iepriekšējos gadus aicinās arī Latvijas skolas, kurām ir izcils sniegums eksaktajās zinātnēs, ieteikt studijām RTU un dalībai Talantu programmā savus labākos 12. klases skolēnus. Talantu programmā tiek uzņemti arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni, kuri nolēmuši studēt RTU.

RTU Talantu programmas mērķis ir piesaistīt inženierzinātņu studijām izcilākos jauniešus no visu Latvijas reģionu skolām. Talantu programma RTU studentiem sniedz  iespēju pilnveidot savu personību, emocionālo inteliģenci, līderības, projektu un inovāciju vadības un dažādas citas prasmes.

Tā kā Talantu programmas jauniešiem ir daudz plašākas un specifiskākas zināšanas eksaktajos priekšmetos nekā daļai viņu vienaudžu, viņi var veidot arī savu individuālo studiju plānu, lai studiju gadus izmantotu pēc iespējas efektīvāk.

Talantu programmai ir arī tieša sasaiste ar darba tirgu – jauniešiem ir iespēja gūt padomus no mentoriem, kuri ir Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvji. Tieši darbu ar mentoriem pašreizējie Talantu programmas dalībnieki novērtē ļoti atzinīgi, jo mentori viņiem sniedz gan izpratni par nākotnes karjeras iespējām, gan iepazīstina ar konkrētās nozares aktualitātēm.

RTU Talantu programmu izveidoja 2020./2021. studiju gadā, un divos gados tajā ir piedalījušies vairāk nekā 100 talantīgi RTU studenti. Talantu programmas patrons ir Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks ekonomikas un finanšu jautājumos Valdis Dombrovskis.

Informāciju sagatavoja:

Dita Arāja,

RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja

Tālr.: 29478244

E-pasts: Dita.Araja@rtu.lv

-->