Lasīšanas un vērtēšanas maratons ir noslēdzies!!!

,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022" lasīšanas un vērtēšanas maratons ir noslēdzies!!!

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādāta Bērnu literatūras centra iniciatīva.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022"  grāmatu kolekciju veido 33 grāmatas no 10 izdevniecībām - 15 oriģinālliteratūras grāmatas un 18 tulkotas grāmatas no 11 valodām – igauņu, angļu, poļu, franču, vācu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, somu, slovēņu un zviedru.

Kolekcijas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība, cerība un pieaugšana.

Visi, kas vēlējas iesaistīties lasīšanas maratonā un kļūt par lasīšanas ekspertiem, tika aicināti pieteikties skolas bibliotēkā.

Daugavpils Valsts ģimnāzija LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās otru gadu. Līdz janvāra beigām dalībniekiem bija jāizlasa sešas grāmatas un jāaizpilda elektroniska grāmatu novērtēšanas anketa. Grāmatas lasīja daudzi bet par vērtēšanas ekspertiem skolas bibliotēkā kļuva tikai 12 dalībnieki -  7 skolēni un 5 pieaugušie – skolotāji, ģimnāzijas darbinieki un vecāki. Visi vērtētāji saņēma pateicības rakstus un balviņas no LNB bibliotēkas.

Paldies visiem, kuri lasīja, atbalstīja un iesaistījās!!!

Uz tikšanos 2023. gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā!

 

 

Sveicam Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijās 2022 dalībniekus!

 

Katarina Burlakova (10.c)

Jeļena Stankeviča

Katerīna Dobrovoļska (11.a)

Adriāna Skvorcova (7.b)

Ināra Žukovska

Ņikita Voronovs (8.a)

 

 

Līga Laimdota Kļaviņa (11.a)

Viktorija Vasiļjeva (11.c)

Marina Rumjanceva

Inta Valtere Sprance

Inese Aņisimova (12.a)

Skaidrīte Gasperoviča (10.b klases skolēna vecāks)

 

Paldies par centīgu lasīšanu!

-->