Ģimnāzijā viesojās Vācijas Federatīvās
Republikas vēstnieks

30. martā ģimnāzijā viesojās Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Herr Christian Heldt, Gētes institūta Rīgā vadība- Herr Arendt Röskens un Frau Gisela Wahl- un DSD skolu koordinators Latvijā Herr Dirk Steyer.
Sarunā ar ģimnāzistiem vēstnieks uzsvēra svešvalodu apguves nozīmību (Heldta kungs runā arī angļu, franču un itāļu valodā), iekšējo motivāciju profesijas izvēlē, paplašinātās izglītības pieredzes, piemēram, Erasmus+ projektu, lomu personības izaugsmē.
Viesus apbūra mūsu Emīls Pitrāns, kurš šarmantā vācu valodā pastāstīja par skolu un parādīja ģimnāzijas interesantākos stūrīšus.
Konteksts: ģimnāzijā skolēni apgūst starptautisko vācu valodas programmu "Deutsches Sprachdiplom der Stufe I" un "Deutsches Sprachdiplom der Stufe II". Prasmes noder gan studijās Latvijā, gan ārvalstīs, gan darba tirgū. Ar VFR Ārlietu ministrijas programmas atbalstu DSD skolu skolēniem tiek organizēti apmaiņas braucieni uz sadarbības skolām Vācijā, pedagogiem tiek nodrošināta kvalitatīva tālākizglītība, visiem kopā - augstvērtīgi mācību materiāli.
DSDI eksāmenu (B1 līmenis) šogad kārtoja 32 ģimnāzisti, DSDII (B2/C1) - 6 skolēni. Trīs ģimnāzistu eksāmena rezultāti tiks pielīdzināti Latvijas centralizētā eksāmena padziļinātā kursa līmenim.
Ar viesiem vienojāmies, ka atdzīvināsim pirmspandēmijas skaisto tradīciju - Vācu kultūras pavasari Daugavpilī. Cik košs tas būs, ir atkarīgs no mums pašiem.
Ir tāds skaists teiciens: "Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus!"
Mēs esam par plus zīmi.
-->