Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēnu
aktivitātes starptautiskajā JAL programmā

Junior Achievement Latvia (JAL) ir viens no 40 JA Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. gada. Tā ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. Eiropas Komisija atzinusi JAL par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību, tāpēc priecājamies, ka Daugavpils Valsts ģimnāzijā šī programma ir populāra un jauniešus interesē.

Šogad skolotājas Daces Ozerskas vadībā DVĢ darbojās septiņi skolēnu mācību uzņēmumi, no tiem viens pamatskolā un 6 vidusskolā. Skolēni ražoja 3D printera produktus, oriģināla dizaina maisiņus un somas, sojas sveces, dekorus, kūkas un sniedza mācību pakalpojumu. Visi SMU dalībnieki piedalījās pasākumā “Cits Bazārs” Daugavpilī, kā arī turpināja izglītoties Biznesa augstskolas Turība rīkotājā Uzņēmējdarbības skolā.

Skolā un reģionā aktīvi darbojās un iedvesmoja vienaudžus pagājušā gada JAL Līderu programmas absolvente Elizabete Križanovska un šī gada JAL Līderu programmas dalībniece Ieva Stankeviča.

12. klases jaunietes - Elvita Bērziņa, Elizabete Križanovska, Ieva Stankeviča – šogad uzdrošinājās piedalīties un iegūt Starptautisko uzņēmējdarbības prasmju sertifikātu. Sertifikātu var saņemt tie vidusskolēni, kas ieguvuši praktisku uzņēmējdarbības pieredzi, veidojot un attīstot savu uzņēmumu Junior Achievement Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros (reģistrēts un likvidēts SMU trīs gadu periodā – vidusskolas laikā), un novērtējuši savas kompetences, aizpildot pašvērtējumu, kā arī nokārtojuši teorētisko daļu – ESP eksāmenu.

Eksāmens kā uzņēmējdarbības prasmju pārbaude ir iekļauts Eiropas skolu mācību saturā 30 pasaules valstīs. Sertifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tas skolēniem sniegs priekšrocības, stājoties augstskolā un izvēloties ekonomikas un biznesa virziena studiju programmas.

 

Sakām lielu paldies skolotājai Dacei Ozerskai par atbalstu un sniegtajām zināšanām!

-->