Zinātniskās pētniecības darbu prezentācijas

Šodien 57 ģimnāzijas 11.-12.klašu audzēkņi prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Paldies skolotājiem - konsultantiem par ieguldīto darbu, laiku un idejām! Vēlam veiksmi Latgales reģiona ZPD konferencē!

-->